TOP Карт 01.2018
карта время
(секунды)
всего запросовзапросы new
kiev2721676543
90640
ukr8218855
kharkov266821
lvov2533750
kiev_region2213220
dp1821032
odesa1328342
kirovg138729
kramat117825
cherkas_region96811
evpat826538
kirov_region813022
sevast893
nikolaev_region7337
mariup7288
berd_tgl6110
lugansk67713
volynsk_region6185
chvzi6197
zp67915
bjalta_tgl5100
borisp511517
nik5197
chgov5204
alupka_tgl5120
odess_region5226
hust5217
berdsk_tgl5110
krrog5123
rovensk_region57312
harkov_region4145
bereg_tgl4110
brovar4279
berdsk4248
bcerkv_tgl4110
kanev4175
alchev_tgl4130
cherk_tgl460
lugans_region493
alush_tgl4110
brovar_tgl470
bucha_tgl360
bruch_tgl370
bjalta393
hmeln33710
borisp_tgl380
donecka_region3173
borisl_tgl390
dneprop_region3153
boyar_tgl370
novoyav3164
bgdnist_tgl3110
nikop3235
dp_tgl340
bcerkv3114
vinnic_region392
izmail_tgl230
brody_tgl270
ilichvs_tgl230
kremen262
uman2163
melit2102
chlozv_tgl240
dergh_tgl240
irpin262
sumsk_region231
brianka_tgl270
iv_fr_tgl230
lutsk2217
fast_tgl240
alush262
iv_fr292
dobrop_tgl240
vilsh293
chervgrd_tgl250
evpat_tgl240
chernov_region262
rivne262
sumy262
energ_tgl240
kerch262
ktelv262
vishgr2155
sambir262
herson_tgl230
gorlov262
donezk_tgl240
chortkiv_tgl240
dz_tgl240
druzhk_tgl240
chgov_tgl240
makiiv2102
enakiv_tgl240
uzgorod242
hmeln_region292
krpersk293
drogob_tgl240
horstkv_tgl230
dz231
boyar162
livad131
borisl131
izmail131
kobel131
gorlov_tgl130
hmeln_tgl130
kolomyia131
chernig_region131
alchev162
rakhiv131
striy131
feod_tgl130
oleks131
tchiv131
dergh131
kanev_tgl110
hurzuf_tgl130
obuch131
hurzuf131
slovian131
simf131
lvov_region171
gostom_tgl130
kokteb131
nsang1102
alupka131
kmpod_tgl110
shostka131
chlozv162
sverdl162
pavl131
ternop131
zorynsk162
bruch131
bucha131
slatn131
bereg193
putyvl152
vbag162
henichsk_tgl130
herson131
ternop_region131
kharkov_tgl110
irshav_tgl130
kiev_tgl110
irpin_tgl130
kzlop131
feod131
kakhovka_tgl130
kalush_tgl120
kovel131
nrozdil1142
kozova131
shumsk131
gitomir131
herson_region131
persch162
kirovg_tgl110
hust_tgl130
chvzi_tgl140
gitomir_tgl130
poltav_region131
gostom192
nmoskv1102
sokal162
prudn162
chervgrd131
masand171
henichsk031
nkakhovka071
mdanl010
kerch_tgl010
drogob031


TOP Карт 12.2017
карта время
(секунды)
всего запросовзапросы new
kiev1831286323
1691100
ukr_tgl127200185
ukr10728365
kharkov6435172
poltav_region3344576
dp3012436
odesa248638
sevast_tgl23170
lvov207614
lvov_tgl203512
sevast20351
bjalta_tgl20430
nik1811729
berd_tgl16502
berdsk_tgl15470
alupka_tgl15480
cherk_tgl14380
krrog14468
zp1414730
gorlov_tgl13330
slovian1312729
dp_tgl13360
alush_tgl13480
alupka13595
kharkov_tgl12290
donezk_tgl12360
bucha12709
sumsk_region1216426
borisl_tgl12410
kremen_tgl12260
brovar_tgl12380
izmail_tgl12300
krrog_tgl12260
uman1120235
dz_tgl11360
herson_tgl11320
bucha_tgl11380
chervgrd_tgl11390
chernig_region11247
kiev_region11265
bereg_tgl11470
kirovg1115719
bcerkv_tgl11480
energ_tgl11340
iv_fr_tgl11310
alchev_tgl11480
fast_tgl11330
feod_tgl11330
enakiv_tgl11340
melit1012515
brody_tgl10380
chlozv_tgl10390
chortkiv_tgl10380
kirovg_tgl10290
chgov_tgl10390
energ10659
cherk109812
borisp_tgl10380
marhan_tgl10220
horstkv_tgl10320
kmpod_tgl10280
bgdnist_tgl10470
kerch_tgl9290
bruch_tgl9380
kanev_tgl9290
chvzi_tgl9390
kalush_tgl9290
evpat_tgl9340
hust_tgl9310
ilichvs_tgl9310
kiev_tgl9290
lutsk_tgl9240
melit_tgl9220
uzgorod9668
irpin_tgl9310
kokteb_tgl9280
odess_region97915
kirov_region97917
boyar_tgl9380
lugansk95012
dergh_tgl9390
hurzuf_tgl9320
dobrop_tgl9360
kramat_tgl8280
lugansk_tgl8240
nik_tgl8200
drogob_tgl8350
lanivtsi_tgl8250
muka_tgl8210
lutsk8475
kovel_tgl8270
nrozdil_tgl8190
simf8475
kmpod8484
slnzv88317
gitomir_tgl8330
kozova_tgl8280
boyar86812
rivne815520
irshav_tgl8310
herson8382
livad_tgl7250
hmeln_tgl7320
evpat7506
nsang_tgl7190
donecka_region7186
pavl7475
druzhk_tgl7360
gitomir_region7185
mariup_tgl7220
chgov7444
krarmisk_tgl7270
makiiv_tgl7230
izmail7413
nsang7608
voznes7475
donezk7283
nrozdil7448
kzlop_tgl7250
herson_region7155
voznes_tgl7140
kakhovka_tgl7290
brianka_tgl7380
kremnts_tgl7260
dz76812
mdanl_tgl7220
vinnic_region7226
berd7475
ternop_tgl7170
obuch_tgl7190
novoyav_tgl7190
bjalta7351
sumy7475
sudak_tgl7170
oleks_tgl7180
kostian_tgl6270
sumy_tgl6170
kolomyia_tgl6270
mariup6443
gostom_tgl6330
kokteb6413
sambir_tgl6215
sudak6413
uman_tgl6140
romny_tgl6160
svalva_tgl6170
kobel67714
kremen6382
henichsk_tgl6320
masand_tgl6220
dneprop_region69414
slatn6475
krpersk_tgl6260
vngrd6444
shepet_tgl6170
vinnic6413
kramat67113
alush6533
slnzv_tgl6170
makiiv6443
truskov_tgl6160
lvov_region6217
poltava6408
odesa_tgl6180
simf_tgl6170
livad6515
kovel6413
gitomir5475
kobel_tgl5280
irshav5444
shostka_tgl5170
rlozv_tgl5160
bcerkv5547
hust5413
nikolaev_region5559
nikop_tgl5200
vorzel5507
poltava_tgl5160
vinnic_tgl5140
ordzn_tgl5170
vngrd_tgl5140
sambir511319
novoyav55410
hurzuf5413
terebovl_tgl5170
prudn_tgl5160
vishgr_tgl5140
zbarazh_tgl5140
zp_tgl5140
ktelv_tgl5250
sokal_tgl5170
feod5382
tchiv5486
rivne_tgl5160
vilsh57515
hmeln5475
chernov_region5217
negin_tgl5210
striy_tgl5170
pidvol_tgl5160
nkakhovka_tgl5200
oleks5382
gorlov5443
harkov_region4133
dergh4372
persch_tgl4170
irpin4382
pavl_tgl4170
bruch4506
tchiv_tgl4170
sievdn_tgl4170
iv_fr4351
syneln_tgl4170
muka4320
vishn_tgl4140
slovian_tgl4170
brovar4351
nmoskv_tgl4190
borisp4351
yalta_tgl4140
pervomsk_tgl4160
fast4351
kanev4351
krpersk4186
svalva4186
chlozv4413
slatn_tgl4170
berdsk4362
vishn4345
mdanl4453
vorzel_tgl4140
ternop_region4124
uzgorod_tgl4140
cherkas_region4133
sverdl_tgl4170
rakhiv_tgl4160
zolochi_tgl4140
vilsh_tgl4140
nikop3382
truskov3124
drogob3271
nkakhovka3235
kzlop3351
bereg3320
zorynsk_tgl3140
pershtr_tgl3160
slavtch_tgl3170
chvzi3320
zolochi3124
vishgr3311
obuch3124
putyvl393
masand3351
shumsk_tgl3170
nmoskv3275
zvod_tgl3140
zbarazh3124
putyvl_tgl3160
stbesh_tgl3170
rlozv3320
rakhiv3320
brody3186
gostom3485
negin2320
ternop282
vbag_tgl2140
ktelv2351
pochaiv_tgl2160
vbag2382
lugans_region262
yalta262
sokal293
iv_fr_region231
sverdl2104
hmeln_region262
krym_region231
vyborg221
persch131
ilichvs1114
kremnts131
shostka162
kakhovka131
chervgrd1133
volynsk_region131
prudn131
kerch162
striy162
bgdnist193
horstkv131
terebovl131
pidvol162
zakarpat_region131
zorynsk131
rovensk_region131
kolomyia031
lanivtsi031
brianka031
borisl031
pochaiv031
kozova031